Responsabili departament:
Mihăilă Vasile
Almașanu Gabriela
Crețu Constantin

MUNCITOR 1: -paznic pășune MUNCITOR NECALIFICAT: MUNCITOR 3: -șofer
- Apăra integritatea păsunile impădurite cu consistența mai mică de 0,4, ale comunei Ceahlau - Execută lucrări de curățire pe DC 151 Ceahlau Paraul Mare - Asigură serviciul auto transport elevi
- Asigură protecția islazurilor comunale - Curăță șanțurile și rigolile prin îndepărtarea arboretului care împiedică vizibilitatea drumului - Verificare foi parcurs
-Participă la orice fel de activități stabilite de conducerea instituției - Asigură menținerea curățeniei pe marginea drumurilor comunale - Asigură rezolvarea obligațiilor lunare ale....
- Întocmește documente privind activitatea de pază - Va asigura întretinerea pe timp de iarna , împreună cu operatorul economic desemnat cu dezăpezirea
- Participa la activități si intervenții referitoare la situatiile de urgenta, - Executa lucrari suplimentare necesare mentinerii curateniei si evacuarii gunoiului menajer.
- Participa la inspectii de fond, controale, intervenfii si verificari la fondul forestier si islazurile comunale
- Se ocupă cu intrefinerea curăfeniei exteriorului sediului
- Verifică modul in care se realizează salubrizarea la nivelul comunei Ceahlau, verificănd respectarea programului de salubrizare, colaborand cu cetățenii comunei.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Detalii