Responsabil departament:
Crețu Gheorghe

- Operare în Monitorul Oficial Local al comunei Ceahlău - Completarea si transmiterea informatiilor privind respectarea normelor de conduită de către functionarii publici căt si dovada implementării lor
- Semnalarea neregularitătilor - Managementul conflictelor de munca
- Competenta, constientizarea si instruirea personalului - Elaborarea statului de functii
- Efectuează lucrări privind incheierea, modificarea, suspendarea și incetarea raportului de serviciu, - Intocmeste, gestionează si răspunde de dosarele profesionale ale functionarilor publici precum si dosarele personale ale personalului contractual
- Gestionează contractele de muncă, prin intocmirea corectă si la timp a tuturor contractelor individuale de muncă - Intocmeste planul de perfectionare al angajatilor
- Completează condica de prezentă - Intocmeste si actualizează Registrul de evidenta al salariafilor si Registrul de evidentă al funcționarilor publici,
- Actualizează fisele de post al angajatilor - Duce la indeplinire alte atribuții stabilite de către primarul comunei

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Detalii