Responsabil:
Pavel Gabriela

REFERENT SUPERIOR: CONSILIER SUPERIOR:
- Registrul de casa - Comunicarea deciziei de impunere in urma inspectiei fiscale,
- Responsabil veterani de razboi, - Comunicarea deciziei de impunere in urma inspectiei fiscale partiale,
- Depune si ridica din bănci numerar; - Depunerea, verificarea si urmarirea declaratiilor de impunere/scădere persoane fizice și juridice,
- Executarea silită în cazul în care moștenirea nu este dezbătută - Efectuarea inspectiei fiscale,
- Executarea silita prin poprire - Efectuare plaţi salarii, indemnizatii si alte drepturi,
- Încasează de la contribuabili impozitele, taxele si alte obligaţii ce revin acestora, emiţând chitanţele pentru sumele încasate; - Efectuează plăţi in condiţiile legii;
- Urmărirea și executarea silită a creanțelor - Elaborarea si operationalizarea Planului anual de Control Fiscal,
- Emiterea și comunicarea somației - Eliberarea certificatelor de atestare fiscală
- Efectuează plăți salarii,indemnizații și alte drepturi în condițiile legii - Inscrierea in tabelul creditorilor
- Insolvabilitatea si raspunderea solidara
- Intocmeste borderouri si borderouri centralizatoare privind sumele incasate
- Participa la arhivarea documentelor;
- Prescrierea dreptului de a cere executarea silita
- Responsabil cu serviciul Patrimven date privind patrimoniul si veniturile cetățenilor
- Inregistrarea in evidentele fiscale a mijloacelor imobile
- Inregistrarea mijloacelor de transport
- Intocmirea, inregistrarea si operarea borderourilor de debitare scadere
- Intocmirea, inregistrarea si operarea borderourilor de debitare scadere in urma inspectiei fiscale
- Scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport
- Scoaterea din evidenta a mijloacelor imobile
- Selectarea contribuabililor pentru inspectia fiscala
- Stabilirea taxelor si impozitelor, a penalităților de intârziere, precum și a amenzilor persoane fizice și juridice

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Detalii